Badania psychotechniczne - charakterystyka:


Psycholog od początku do końca opiekuje się osobą badaną. Tłumaczy i wyjaśnia zadania. Rozmawia, obserwuje, słucha.

Metody badania psycholog dobiera w zależności od celu badania. Specyfiką badania psychologicznego jest korzystanie z „wywiadu”. Dlatego każde badanie jest połączone z rozmową na temat funkcjonowania osoby badanej w określonej roli zawodowej i społecznej.
Badanie rozpoczyna się od sprawdzenia danych personalnych oraz wypełnienia ankiety personalnej. 

W pierwszym etapie  badamy osobowość. Państwa zadaniem jest ustosunkowanie sie do odpowiednich stwierdzeń w kwestionariuszu. Podczas badania sprawności intelektulanej będą Państwo proszeni o wypełnienie testu, który pomoże ustalić poziom logicznego myślenia, oraz wykonanie krótkiego zadania sprawdzającego koncentrację.
 Drugi etap badań spychotecznicznych to badania na aparatach.To one pomogą nam ustalić jaki mają Państwo czas reakcji na bodźce oraz jaką mają Państwo koordynacje wzrokowo-ruchową. 

KIEROWCY, INSTRUKTORZY, EGZAMINATORZY
Badania psychotechniczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w charakterze kierowcy.
Badania te są przeznaczone dla:

 • kierowców wszystkich kategorii (także pojazdy słubowe)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kierowców zawodowych
 • intruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • osób skierowanych przez starostwo
 • osób skierowanych przez policję (po uzyskaniu 24 punktów karnych, prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, spowodowaniu wypadku)

Badamy:

 • zdolności intelektualne (umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i przewidywania)
 • osobowość (dojrzałość emocjonalną itp.)
 • temperament
 • koncentrację (umiejętność skupiania uwagi na danej czynności i utrzymania jej przez dłuższy czas)
 • podzielność uwagi (umiejętność dzielenia zasobów uwagi na różne czynności wykonywane w tym samym czasie)
 • czas reakcji (szybkość reakcji na różnego rodzaju bodźce)
 • widzenie głębi (zdolność oceny odległości obiektów oraz widzenia dwuocznego)
 • koordynację wzrokowo-ruchową (umiejętność skoordynowania reakcji manualnych z bodźcami wzrokowymi)
 •  widzenie nocne i zmierzchowe (jakość widzenia w warunkach słabej widoczności)
 • wrażliwość na olśnienie (odporność wzroku na działanie silnego światła)

OPERATORZY SPRZĘTU CIĘŻKIEGO I WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Badania psychotechniczne operatorów mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w danym zawodzie.
Badania te są przeznaczone dla operatorów:

 • wózków widłowych
 • wózków paletowych
 • suwnic
 •  żurawi
 • dźwigów
 • sprzętu drogowego
 • sprzętu budowlanego

Badamy:

 • zdolności intelektualne(umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i przewidywania)
 • podzielność uwagi (umiejętność dzielania zasobów uwagi na różne czynności wykonywane w tym samym czasie)
 • koncentrację (umiejętność skupienia uwagi na danej czynności i utrzymania jej przez dłuższy czas)
 • czas reakcji (szybkość reakcji na różnego rodzaju bodźce)
 • widzenie głębi (zdolność oceny odległości obiektów oraz widzenia dwuocznego)
 • koordynację wzrokowo-ruchową (umiejętność skoordynowania reakcji manualnych z bodźcami wzrokowymi)

Badanie trwa średnio od godziny do półtorej godziny. Czas w dużej mierze uzależniony jest od tempa wykonywanych przez Państwa zadań.
Pod koniec badań omówione zostają wyniki poszczególnych zadań, po czym wydawane jest orzeczenie psychologiczne.