Jak przygotować się do badania psychotechnicznego.


 Na badanie psychologiczne należy przyjść zdrowym i wypoczętym. Co najmniej na 24 godziny przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani zażywać innych substancji odurzających lub obniżających sprawność.

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:
• dowód osobisty
• prawo jazdy (dotyczy kierowców),
• okulary, jeżeli osoba badana używa
• skierowanie, jeżeli zostało wydane
(dostarczenie właściwego skierowania jest szczególnie ważne w przypadku osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych, zatrzymanych za jazdę po alkoholu oraz sprawców wypadków – bez skierowania osoby te nie mogą przystąpić do badania).

NIE MA POWODÓW DO STRESU - BADANIE TO NIE EGZAMIN!